Stop onthef­fingen voor inzetten aardhond


22 april 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 april 2009, ter behandeling van het de beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009,

Gezien het feit dat
- Gedeputeerde Staten ontheffingen verleend voor middelen die niet toegestaan zijn voor jacht, beheer en schadebestrijding (artikel 72 Ffw);

Constaterende dat
- alleen ontheffing mag worden verleend indien andere middelen niet volstaan;
- alleen ontheffing mag worden verleend op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan;
- alleen ontheffing mag worden verleend voor middelen die geen onnodig lijden veroorzaken;

Overwegende dat
- het gebruik van aardhonden in draag- en zoogtijd voor vossen ernstig lijden met zich mee kan brengen;

Verzoekt het college
- de bestaande ontheffingen voor het gebruik van aardhonden in de draag- en zoogtijd voor vossen met onmiddellijke in te trekken;
- en hiervoor geen nieuwe ontheffingen te verlenen,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer