RegioTram


7 december 2010

"Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 7 december 2010, ter behandeling van de RegioTram,

Constaterende dat

  • de Europese Richtlijn inzake het stimuleren van schone en energie-efficiente wegvervoermiddelen (2009/33/EG) decentrale overheden verplicht orn bij het aanbesteden van vervoermiddelen en transportdiensten rekening te houden met milieuoverwegingen op het gebied van CO2-uitstoot en brandstofverbruik
  • deze richtlijn ook van toepassing is voor voertuigen voor het openbaar vervoer
  • het opnemen van deze milieuoverwegingen in de aanbesteding pas vanaf 2012 verplicht is

Overwegende dat

  • Door deze maatregel het gebruik van schone en energie-efficiënte vervoermiddelen wordt bevorderd en brandstofverbruik en uitstoot van vervuilende uitlaatgassen van wegvervoermiddelen warden gereduceerd
  • Hierdoor schoon vervoer op lokaal en regionaal niveau wordt gestirnuleerd

Verzoekt het College om

  • bij de aanbesteding voor de RegioTrarn nadrukkelijk rekening te houden met milieuoverwegingen en bij voorkeur te kiezen voor het meest milieuvriendelijke en energie-efficiente vervoermiddel


en gaan over tot de orde van de dag"


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, CU, GL, PvhN, D66, PvdD

Tegen

CDA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer