Regeling uitbreiden naar alle gewonde inheemse dier­soorten


22 april 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 april 2009, ter behandeling van het de beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009,

Constaterende dat
- het college een regeling maakt voor het handelen bij gewonde reeën door aanrijdingen en het opsporen hierbij naar achtergelaten jongen en vervoer naar de opvang

Overwegende dat
- reeën niet de enige diersoort is die gewond of verweesd kunnen raken
- dat er in onze provincie enkele instellingen zijn die hulp aan inheemse dieren in nood bieden
- deze instellingen volledig afhankelijk zijn van particuliere donaties

Spreken uit dat
- dat het vervoeren, verzorgen en opvangen van gewonde en anderszins hulpbehoevende dieren een maatschappelijke verantwoordelijkheid is

Verzoeken het college
- de regeling voor reeën uit te breiden naar alle inheemse diersoorten


En gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer