Q-koorts: voor­koming van doden gezonde geiten


15 december 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2009,

Constaterende dat:

• het ruimen van duizenden drachtige geiten als maatregel wordt aangedragen om de Q-koorts epidemie in te perken;
• er geen onderscheid gemaakt dreigt te worden tussen gezonde en besmette dieren;

Overwegende dat:

• er individuele testen nodig zijn om onderscheid te maken tussen besmette en niet-besmette dieren;
• er gezonde dieren geruimd worden, indien deze testen niet uitgevoerd worden;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

• alles in het werk te stellen om ruimingen van gezonde dieren te voorkomen;
• hiertoe in ieder geval een klemmend beroep te doen op het ministerie van LNV om individuele testen te ontwikkelen en toe te passen en om onderzoek te laten verrichten naar andere mogelijke oplossingen voor de met Q-koorts besmette moederdieren;

En gaan over tot de orde van de dag.

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

SP, GroenLinks, PvhN

Tegen

VVD, CDA, CU, D66, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer