Onder­zoeken met dier­proeven voor­leggen aan deskun­digen NKCA


3 februari 2010

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 3 februari 2010,

constaterende dat
- de provincie Groningen in haar subsidievoorwaarden geen expliciet beleid heeft opgenomen ten aanzien van dierproeven
- volgens de kabinetsvisie ‘Alternatieven voor Dierproeven’ in de ontwikkeling van 3V alternatieven (vervanging, verfijning en vermindering) voor dierproeven grote kansen liggen om tegemoet te komen aan veranderde maatschappelijke, wetenschappelijke en economische ontwikkelingen
- volgens de kabinetsvisie ‘Alternatieven voor Dierproeven’ het huidige overheidsbeleid ten aanzien van 3V alternatieven voor dierproeven tekortschiet

overwegende dat
- informatie over bestaande alternatieven actuele (internationale) ontwikkelingen op dit terrein versnipperd is
- toepassing van 3V’s in onderzoek verbeterd kan worden door goede communicatie over bestaande alternatieven en actuele (internationale) ontwikkelingen op dit terrein
- het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA) (voorheen NCA) opgericht is, juist om kennis over alternatieven te bundelen, hierover te communiceren met onderzoekers en te zorgen voor de toepassing van deze kennis in onderzoek
- ook het 3R Research Centre van het UMC St. Radboud te Nijmegen onderzoekers ondersteunt bij het zoeken, vinden en toepassen van de 3V’s in hun onderzoek

verzoeken het college
- aan het verstrekken van subsidies voor onderzoeken waarbij dierexperimenten worden uitgevoerd de voorwaarde te verbinden dat de onderzoeksopzet besproken is met en positief beoordeeld is door deskundigen van het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA) of het 3R Research Centre van het UMC St. Radboud te Nijmegen
en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, PvhN

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer