Niet zo jagen


3 oktober 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;


Constaterende dat:


  • Het aantal reeën dat mag worden doodgeschoten, middels deze nota gekoppeld wordt aan het aantal aanrijdingen;

Overwegende dat:


  • Afschot van reeën geen recept is voor minder wildaanrijdingen;
  • Bejaging van reeën juist kan leiden tot verkeersonveilige situaties;


Verzoeken het college:


  1. Op diervriendelijke wijze alles in het werk te stellen om het aantal aanrijdingen met reeën te reduceren;
  2. Extra middelen vrij te maken om langs die delen van provinciale wegen waar veel ongevallen met reeën plaatsvinden, wildwaarschuwingssystemen te plaatsen, de maximum snelheid te verlagen en/of andere preventieve maatregelen te nemen;en gaan over tot de orde van de dag!


Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Fractie Katee, GroenLinks

Tegen

CDA, D66, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PVV, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer