Anti­con­ceptie voor de poes


3 oktober 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;


Constaterende dat:


  • In het buitengebied van Groningen verwilderde katten leven;
  • het college initiatieven in het kader van populatiebeheer van verwilderde katten wil ondersteunen;


Overwegende dat:


  • de TNR-methode (Trap, Neuter & Return) bewezen de meest effectieve manier is om zwerfdierenpopulaties diervriendelijk te verkleinen;
  • het terugplaatsen van geneutraliseerde katten voorkomt dat nieuwe verwilderde 1katten of huiskatten het vrijgekomen territorium innemen;
  • deze methode in meerdere provincies en in het buitenland succesvol wordt ingezet;


Verzoeken het college:


  1. Een gedegen TNR beleid in te voeren in de Provincie Groningen en hiervoor een bedrag te reserveren ten laste van het weidevogelplan


en gaan over tot de orde van de dag!


Kirsten de Wrede Ronald Kaatee

Partij voor de Dieren Fractie Kaatee


Status

Verworpen

Voor

Tegen

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, PvdA, VVD, CU

Lees onze andere moties

Niet zo jagen

Lees verder

Vossestreken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer