Nationaal Kennis­centrum Alter­na­tieven voor Dier­proeven


2 februari 2010

MOTIE


“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 3 februari 2010,

constaterende dat
- door de provincie Groningen verschillende projecten gesubsidieerd worden waarbij dierproeven worden gedaan,

overwegende dat
- onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven op grote achterstand staat in Nederland

van mening zijnde dat
- met een financiële impuls de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten ingezet kunnen worden om innovatieve en proefdiervrije wetenschap een impuls te geven

verzoeken het college
- contact op te nemen met het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA) en hen te vragen projectvoorstellen in te dienen die er op gericht zijn het gebruik van proefdieren op termijn overbodig te maken
en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

SP, PvdD

Tegen

PvdA, VVD, CDA, CU, D66, PvhN, GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer