Motie: VisWad mist wat


11 november 2016

Betreft : VisWad mist wat

Datum PS : 9 november 2016

Onderwerp : Investeringskader Waddengebied 2016-2026

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

constaterende dat:

* er €10 miljoen beschikbaar is gesteld voor het project VisWad, waarmee vergunningen van garnalenvissers zullen worden opgekocht;

overwegende dat:

* zowel de Vissersbond als de Coalitie Wadden Natuurlijk menen dat de doelstelling om 20-30% van de garnalenvergunningen op te kopen niet gehaald zal worden met een bedrag van €10 miljoen;

* het voor de ecologie in de Waddenzee wenselijk is om de garnalenvisserij sterk te beperken;

verzoeken het college van GS om:

* bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds te zoeken naar extra financiële middelen om de €10 miljoen voor VisWad voor het uitkopen van garnalenvissers aan te vullen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

GroenLinks, PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, D66, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer