Motie Openheid van Zaken - verworpen


28 september 2016

Betreft : Openheid van Zaken Majeure Risicobedrijven

Datum PS : 28 september 2016

Onderwerp : Rapport Noordelijke rekenkamer Provinciale grip BRZO bedrijven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* Er onderzoek is gedaan door de Noordelijke Rekenkamer naar de Provinciale grip op Groningse bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving;

* dat rapport op met name het vlak van informatievoorziening en handhaving tekortkomingen constateert en de rekenkamer daarom met aanbevelingen komt;

* goede informatievoorziening noodzakelijk is voor een goede controle;

* de risico’s, die dergelijke bedrijven met zich meebrengen, voor zowel politici als burgers weinig inzichtelijk zijn;

Overwegende dat:

* GS in reactie op aanbeveling 5 en 6 schrijft dat de Staten altijd vragen kunnen stellen en zaken kunnen bespreken in de commissie;

* om daar op zinvolle wijze invulling aan te kunnen geven, wel voorafgaande goede informatievoorziening noodzakelijk is;

* het college in het coalitieakkoord schrijft richting haar burgers meer informatie en openheid van data te geven;

Verzoeken het college:

-om tot een duidelijk digitaal loket te komen,

- waar door de provincie actief informatie openbaar wordt gemaakt, zo veel als wettelijk maar mogelijk (en uit veiligheidsoverwegingen verantwoord) is,

- waar zowel burgers als politici openlijk de informatie kunnen krijgen met betrekking tot de risico’s per BRZO bedrijf,

- zoals een risicoanalyse, zo volledig mogelijke inspectierapporten, informatie over eventuele bestuurlijke en strafrechtelijke trajecten, informatie over oorzaak, gevolg en omvang van alle (bijna) ongevallen en incidenten die hebben plaatsgevonden, met de acties die naar aanleiding daarvan genomen zijn

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

De originele motie vindt u hier: http://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/f07925b1-0e86-4e62-9d5b-440c9500c31e/42db2d4c-6a96-4d0d-b52d-d8167dfa8954:f07925b1-0e86-4e62-9d5b-440c9500c31e/Motie%20Openheid%20van%20zaken%20Majeure%20Risicobedrijven.pdf


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer