Motie vege­ta­risch eten staten­leden


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota ;

Constaterende dat:

  • Er volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te veel dierlijke producten worden genuttigd door de Westerse mens en dat dit voedselpatroon zeer destructief is voor de ecologie wereldwijd;
  • Het wereldvoedselprobleem alleen kan worden opgelost als er veel minder dierlijke producten worden genuttigd;
  • Het overmatig consumeren van vlees slecht is voor de volksgezondheid;
  • Het aanbod van veel goedkoop vlees in de winkels ten koste gaat van het dierenwelzijn;

Overwegende dat:

  • Bestuurders een voorbeeldfunctie vervullen;
  • De provincie Groningen een koplopersfunctie wil vervullen op duurzaamheidsgebied;

Spreken uit dat:

  • In iedere vergaderronde (i.e. eenmaal per vijf weken, bijvoorbeeld op de dag van de Statenvergadering) tenminste één maal uitsluitend vegetarisch voedsel genuttigd wordt;

Verzoeken het College:

  1. Bovenstaande in overleg met de cateraar ten uitvoer te laten brengen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer