Motie geen sensoren in koeien


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Koeien tegenwoordig vier keer zoveel melk moeten geven als van nature, met alle welzijnsklachten van dien;
  • Er vele technieken worden ingezet om zoveel mogelijk geld uit de koe te halen;

Overwegende dat:

  • De melkveehouderij niet verder zou moeten intensiveren, maar juist aan een meer natuurlijk leven voor de koe zou moeten werken;
  • Het bekend is dat juist weidegang goed is voor de gezondheid van koeien;

Roept Gedeputeerde Staten op:

  1. De subsidie voor Smart Dairy Farming niet toe te kennen;
  2. En het hiervoor gereserveerde bedrag te bestemmen voor een transitie naar een biologische veehouderij;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer