Motie van treurnis  over het besluit van het college met betrekking tot de komst van gigastal Buijs bij Bourtange en megastal Rass Future Farms te Munne­kemoer 


4 november 2015

Datum PS : 04 november 2015

Onderwerp : Vestiging grootschalige melkveehouderij in Vlagtwedde

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Er in het coalitieakkoord staat dat megastallen onwenselijk zijn.

- Twee coalitiepartijen, zijnde SP en GroenLinks, in hun meest recente verkiezingsprogramma's zich

zonder voorbehoud hebben uitgesproken tegen de komst van megastallen.

Voorts constaterende dat:

- De coalitie heeft toegezegd in hun coalitieakkoord deze stallen te stoppen, mits juridisch mogelijk.

- Deze wens naar onze mening nooit serieus is overwogen en dus geconstateerd kan worden, dat de

opmerking slechts een loze term is in het akkoord.

betreuren het optreden van het college naar aanleiding van de komst van de gigastal van Buijs bij Bourtange en

de megastal van Rass Future Farms BV te Munnekemoer

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer