Motie meefi­nan­ciering biolo­gische landbouw


25 juni 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De provincie zich als doel stelt om biologische landbouw binnen de provincie Groningen te versterken en verbreden;
  • Uit het budget provinciale meefinanciering in 2013 geen enkel project in de biologische landbouw is gefinancierd;
  • Deze absentie een trend is die zich al jaren voordoet;

Overwegende dat:

  • Het onduidelijk is waarom de biologische landbouwsector ondervertegenwoordigd is in de provinciale meefinanciering;
  • Biologische landbouw een grote bijdrage levert aan verduurzaming van de sector en stimulering hiervan daarom zeer gewenst is;

Verzoeken het college

  • In kaart te brengen waarom provinciale meefinanciering van de biologische landbouw niet van de grond komt;
  • De provinciale meefinancieringsmogelijkheden nadrukkelijker actief onder de aandacht te brengen bij de betreffende sectoren;
  • De Staten te informeren over de gekozen aanpak en de resultaten.

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer