Motie gasaan­slui­tingen verwij­deren goedkoper maken


1 februari 2017

Betreft : Gasafsluitingen verwijderen goedkoper maken

Datum PS : 1 februari 2017

Onderwerp : Definitief Meerjarenprogramma NCG 2017-2021

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* De gaswinning in onze provincie tot grote problemen en gevaar leidt voor onze inwoners en het milieu;

* (Het versterken van huizen en het repareren daarvan noodzakelijk is, doch slechts pleisterwerk zonder een drastische vermindering van de gaswinning.

* Gaswinning gepaard gaat met de uitstoot van methaan, een broeikasgas dat honderd keer sterker is dan CO2.)

* Het voor een particulier door Enexis laten verwijderen van een gasaansluiting € 345,93 voor de meter (en € 18,51 per meter leiding aan extra kosten) kost

Overwegende dat:

* Een bedrag van 345,93 voor veel mensen een behoorlijk obstakel kan zijn bij het kiezen voor een gasvrije woning;

* Hindernissen om “gasvrij” te worden, zo veel mogelijk moeten worden weggenomen;

Verzoeken het college:

* Landelijk te lobbyen voor het fors verlagen van de tarieven dan wel instellen van landelijke subsidies voor het verwijderen van gasaansluitingen bij omschakeling naar een duurzame vorm van energievoorziening;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer