Motie compen­sa­tiebos N366 Omme­lan­derwijk


20 april 2016

Betreft : Compensatiebos Ommelanderwijk

Datum PS : 20 april 2016

Onderwerp : Inpassingsplan N366

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- er in de provincie veel bomen gekapt worden;
- bomen noodzakelijk zijn voor het welzijn van mens en dier;
- er veel bomen gekapt zijn en gaan worden langs de N366;
- compensatie voor deze bomen veelal plaatsvindt in de EHS Westerwolde;

Overwegende dat:

- voor de verbreding van het laatste stuk van de N366 wederom bijna 1000 bomen moeten worden gekapt;
- veel van die bomen gekapt worden in de buurt van de Ommelanderwijk;
- de bewoners van de Ommelanderwijk, ook door plaatsing van windturbines, onevenredig hard te maken krijgen met verslechtering van hun leefomgeving;

Verzoeken het college:

- ter compensatie van het verdwijnen van bomen en de plaatsing van windturbines te zoeken naar een goede locatie voor het aanplanten van een mooi en natuurlijk compensatiebos bij de Ommelanderwijk;
- met plannen daartoe terug te komen bij de Staten voor eind 2016;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer