Moni­toring gaswin­ningslo­catie Saaksum (Roodehaan)


24 september 2015

Betreft :Monitoring gaswinningslocatie Saaksum (Roodehaan)

Datum PS :23 september 2015

Onderwerp :Constante monitoring gaswinningsveld Saaksum

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

Gaswinning leidt tot aardbevingen, aanzienlijke schade en gevaarlijke situaties voor mens, dier en milieu in de provincie Groningen.
Er op dit moment voorbereidingen worden getroffen voor het winnen van het laatste gas uit het winningsveld Roodehaan te Saaksum met een mijnbouwtechniek waarbij fraccen wordt gebruikt.
Dat bij fraccen aardbevingen en vervuiling van de ondergrond en het grondwater niet kunnen worden uitgesloten.

Overwegende dat:

Er veel onrust is onder de omwonenden van de locatie Roodehaan.

De provincie zich in een brief van 30 juni jl. heeft uitgesproken tegen deze vorm van winning.
Ook de gemeente Zuidhorn haar zorgen heeft over de winning en zich via een motie tegen het fraccen in Saaksum heeft gekeerd.

Voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwoners van de provincie boven economisch gewin gaat;

De coalitie in haar akkoord veel nadruk legt op een schoon milieu en op een snelle energietransitie.

Minister Kamp heeft toegezegd dat er risico analyses worden uitgevoerd met betrekking tot de gaswinning in de kleine velden;

Economische Zaken weinig mogelijkheden kent binnen de verleende concessies, dit tegen te houden.

De Staten roepen GS op:

De minister en de Tweede Kamer op te roepen werkzaamheden bij Saaksum en andere kleine velden stil te leggen totdat er een onafhankelijke risico analyse heeft plaatsgevonden

De Tweede Kamer voor de behandeling komende week in de Kamer van dit Besluit op de hoogte te brengen

De gemeente Zuidhorn, de Marne en Winsum hiervan in kennis te stellen en de Colleges va B&W op te roepen tot eenzelfde actie richting Tweede Kamer

Tot het laten verrichten door het rijk van onafhankelijke metingen, bijvoorbeeld door middel van tilt- en versnellingsmeters

Het nemen van water- en grondmonsters op geregelde basis door onafhankelijke onderzoekers


De staten van de uitslagen op de hoogte te stellen en deze tevens voor het publiek toegankelijk te maken.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman Jacob Klaas Star D. Ram B.Zwiers B.Schmaal

Partij voor de Dieren CDA PVV PvhN Groninger Belang


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer