Geza­men­lijke motie "Groningen uit de Kast" - aange­nomen


28 september 2016

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

*hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBT), de acceptatie op lokaal niveau behoorlijk kan verschillen in aard en omvang;

*elke provincie in Nederland mede verantwoordelijk is en daarom zorg draagt voor onder meer gelijke

*behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners;

*Groningse LHBT-inwoners daarmee ook recht hebben op veiligheid, op een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige behandeling;

*er ook in Groningen in de afgelopen maanden sprake is geweest van intimidatie, geweldsincidenten en uitingen van vijandigheid; de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid bij veel LHBT-inwoners zijn versterkt of toegenomen;

*het onacceptabel is dat LHBT-inwoners op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit;

Roepen het college op

1 om Groningse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;

2 om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in samenspraak met het Discriminatie Meldpunt Groningen, COC en betrokken partners;

3 deze aanpak met bovengenoemde partners regelmatig te evalueren en bij te stellen en PS te informeren over de stand van de sociale acceptatie, de omvang van discriminatie jegens de LHBT's en de ingezette aanpak en doelstellingen in de provincie;

4 Om zo een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT's in Groningen.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Romke Visser PvdA
2. Be Zwiers PvhN
3. Ankie Voerman PvdD
4. Tim Zwertbroek D66
5. Arjen Nolles GroenLinks
6. Sandra Beckerman SP
7. Ronald Knegt CDA

De originele motie vindt u hier: http://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/0e37a2ff-13c8-4506-8953-add821181fb5/f0c83f31-5f7c-4329-87e6-b71fe1ec88b8:0e37a2ff-13c8-4506-8953-add821181fb5/Motie%20Groningen%20Regenboogprovincie.pdf


Status

Voor

CDA, D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Tegen

GroningerBelang

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer