Financiële regeling dieren­opvang


24 april 2013

Motie financiële regeling dierenopvang

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 24 april 2013, ter behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten Inzake Dierenwelzijn

Constaterende dat

De provincie Groningen de opvang van reeën financieel ondersteunt via subsidie aan de reeënopvang Westerwolde
Er veel meer diersoorten gewond raken, of ziek worden in de provincie, dan alleen reeën;

Overwegende dat

Een ieder wettelijk verplicht is de nodige zorg te verlenen aan hulpbehoevende dieren;
Deze verantwoordelijkheid ook geldt voor de provincie, zeker wanneer dieren in de problemen komen ten gevolge van provinciaal beleid of langs provinciale wegen;
Het doodschieten door jagers van niet direct dodelijk gewonde of zieke dieren niet de enige oplossing is;
Met subsidiëring van de reeënopvang provinciaal gezien niet afdoende zorg voor alle hulpbehoevende dieren geregeld is;
Het aantal in het wild levende dieren dat in de provincie Groningen vervoerd wordt van en naar opvangcentra de afgelopen 5 jaar verdubbeld is;
De Dierenbescherming in de laatste drie jaar in onze provincie voor 220.000 euro wilde dieren heeft vervoerd en opgevangen en in 2012 circa 1900 dieren heeft vervoerd;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

In overleg te gaan met de Dierenbescherming en andere organisaties die in de provincie Groningen voor opvang en transport van inheemse fauna zorgen, om tot een akkoord te komen over een financiële regeling voor het opvangen en vervoeren van hulpbehoevende wilde dieren door deze partijen;
Hierbij de subsidie voor de reeënopvang niet te verminderen;
Hierover voor de behandeling van de begroting 2014 terug te rapporteren aan Provinciale Staten;

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

A.A.H. Hazekamp


Status

Voor

GroenLinks, SP, PartijvoordeDieren

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer