Evaluatie doel­ma­tigheid natuur­beleid


3 juli 2013

Onderwerp : Nota Natuur en PLG2


Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
- voorgaand provinciaal natuurbeleid niet geëvalueerd was alvorens de Nota Natuur en PLG tot stand zijn gekomen;
- er in 2014 een nieuwe Toestand van Natuur en Landschap komt;

Overwegende dat:
- degelijke doelstellingen gestoeld dienen te zijn op degelijke onderbouwing;
- de Toestand van Natuur en Landschap 2014 een stevige onderbouwing had kunnen zijn voor de ontwikkeling van natuurbeleid, wanneer deze eerder dan de Nota Natuur en het PLG2 verschenen was;

Verzoeken het college:

1. bij de totstandkoming van de nieuwe Toestand van Natuur en Landschap in 2014 tevens het provinciale natuurbeleid te evalueren;
2. deze evaluatie te gebruiken om eventuele noodzakelijke of gewenste aanpassingen in het lopende natuurbeleid en PLG2 door te voeren en een voorstel hiertoe voor te leggen aan Provinciale Staten

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren:


2. Corné Bezuijen, SP:


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, VVD, PVV, VrijMandaat

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer