Bijhouden Bijzaken


26 september 2013

Onderwerp: Begroting 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

Gedeputeerde Staghouwer Bijzaken aan zijn portefeuille heeft toegevoegd;
In de begroting een concreet budget is gereserveerd, noch concrete doelen of plannen voor bijenbeleid genoteerd staan;

Overwegende dat:

Het vooraf opstellen van plannen ten behoeve van het bijenbeleid, de uitvoering van het bijenbeleid ten goede komen;
Plannen beter kunnen worden uitgevoerd wanneer er vooraf een budget is vrijgemaakt;
De bijenstand wereldwijd aandacht heeft vanwege de kritieke situatie van de bij en hierdoor ook van de mens;

Verzoeken het college:

Plannen op te stellen om invulling te geven aan Bijzaken in 2014;
Hiervoor een budget te reserveren voor 2014;
Hiervan een voorstel te doen bij de integrale bijstelling

en gaan over tot de orde van de dag!

Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren:


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, PVVenVrijMandaat

Tegen

VVD, D66, CDA, ChristenUnieenPvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer