Amen­dement natuur­visie vossen


14 december 2016

Amendement : Amendement natuurvisie vossen

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 14 december 2016 ter behandeling van de Natuurvisie;

Besluiten:

Vast te stellen de Natuurvisie provincie Groningen met dien verstande dat:

De tekst op pagina 17 van de Natuurvisie, luidende:

“Een voorbeeld hiervan is schade aan gewassen veroorzaakt door brandganzen of schade veroorzaakt door vossen aan bedrijfsmatig gehouden diersoorten en bodembroeders.”
wordt geschrapt.

Toelichting:

Dit betreft ontheffingen die gelden op basis van het overgangsrecht. De ontheffing voor het ’s nachts (met kunstlicht) doden van vossen is echter grotendeels niet meer van toepassing na het besluit op het bezwaar van Stichting De Faunabescherming. Verder dienen deze voorbeelden ook geen (wettelijk) doel, maar zouden wellicht wel (onterechte) verwachtingen kunnen kweken.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer