Zuider­zeelijn


19 november 2007

Provinciale Staten
20 november 2007

Onderwerp: Zuiderzeelijn

Voorzitter,

Vanavond praten we over een onderwerp dat ons al jaren bezighoudt: de Zuiderzeelijn. Goed hoogwaardig openbaar vervoer vindt de Partij voor de Dieren erg belangrijk. Om met de auto te kunnen concurreren moet het openbaar vervoer niet alleen goed, maar ook snel zijn. Alleen dan kan de trein het van de auto winnen en dan kunnen we ook een aantal andere belangrijke doelstellingen van de Partij voor de Dieren realiseren, namelijk het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Goed openbaar vervoer is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar is ook belangrijk voor wonen, werken en recreëren, zeker in Noord-Nederland. De heer Jager verwees in zijn betoog naar zijn werkgever. Vandaag werd het nieuws beheerst door mijn werkgever, vanwege een verhuisbericht. Ik kan u verzekeren dat bij de locatiekeuze van mijn werkgever de bereikbaarheid per openbaar vervoer zeer zwaarwegend was.

Voorzitter, twaalf jaar lang is ons de Zuiderzeelijn beloofd door Den Haag. Het is voor de Partij voor de Dieren onacceptabel dat dit op een vrijdagmiddag van tafel wordt geveegd. Het Noorden verdient beter. Het Noorden verdient hoogwaardig en snel openbaar vervoer. Daarom ondersteunen wij de motie van de VVD van harte!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer