Woord­voering over voor­keur­sal­ter­natief windpark N33. Provin­ciale Staten­ver­ga­dering dd 4 november 2015. 


4 november 2015

Voorzitter, het windpark N 33 is terecht een beladen verhaal. Het levert overlast op voor mens en dier. Niet voor niets zijn gemeentes, actiegroepen en omwonenden furieus. Ze voelen zich zowel door dit college als door de minister niet serieus genomen. Voorzitter, de transitie met de hulp van zon, wind en andere vormen van duurzame energieopwekking is wat ons betreft een weg die niet gelopen, maar gerend moet worden. Toch staan we dubbel in de windenergie als het gaat om windmolens.

Windmolens zijn in de buurt van woningen bewezen schadelijk voor het welzijn van omwonenden, verder maken de wieken talloze slachtoffers onder vogels en vleermuizen.

Voorzitter, volgend jaar komt de Vortex-windmolen op de markt. Deze wekt energie op door trillingen. Is goedkoper in onderhoud en aanschaf. Levert wel 30% minder energie op dan een reguliere windmolen, maar omdat ze geen wieken heeft, heeft ze veel minder ruimte nodig en kunnen er meer molens op één zelfde stuk grond.

Het meest fantastische van deze molen is, dat het geen geluid produceert. De molen geeft geen slagschaduw en voor ons als Partij voor de Dieren is het ook nog erg belangrijk dat deze geen slachtoffers maakt onder vogels en vleermuizen.

En daarom roepen we met twee moties op tot een maximum aan mitigerende maatregelen en verder om eens serieus te kijken naar de Vortex windmolen.

Motie 1: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/maximum-aan-mitigerende-maatregelen-bij-opwekking-windenergie-andere-windmolen

Motie 2: Ingetrokken

Motie 3: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/maximum-aan-mitigerende-maatregelen-bij-opwekking-windenergie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer