Woord­voering A. Voerman over afval­wa­te­rin­jec­tieput Borgsweer tijdens PS verga­dering van 4 november 2015


4 november 2015

Voorzitter,

Borgsweer kan niet over één kam geschoren worden met welk gaswinningsveld dan ook, het is een verhaal apart. Het is de grootste afvalwaterinjectieput van Nederland en de enige in onze provincie. Het levert een ander soort gevaar op voor mens, dier en milieu.... en daarom deze motie. (Motie 1: verzoek tot intrekking vergunning).

Dan de onderzoeken en metingen.

Voorzitter, wij vragen het college om steekproefsgewijs in het gebied rondom het buizenstelsel en bij de injectieputten bodem- en grondwateronderzoeken te doen. Ook vragen wij, ter overbrugging, en op zeer korte termijn, om het inhuren van een bedrijf voor het tijdelijk plaatsen van tilt- en versnellingsmeters op specifieke punten rond de putten en in de omgeving daarvan. Dit tot er, in navolging van de strategie van dit college, een aanvullend meetnetwerk is gerealiseerd.

En daarom deze motie (Motie2: onderzoek en meetnetwerk).

Tenslotte willen wij dat alle onderzoeksresultaten van de NAM boven water komen en openbaar worden gemaakt. En daarom deze motie. (Motie 3: verzoek tot openbaarmaking alle onderzoeksresultaten NAM)

Dank u wel.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Motie 1: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/verzoek-ez-tot-intrekking-vergunning-afvalwaterinjectie-borgsweer

Motie 2: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/het-binnen-3-maanden-beginnen-met-onafhankelijke-onderzoeken-en-metingen-nam

Motie 3: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/afdwingen-openbaarmaking-van-alle-onderzoeksgegevens-nam

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer