Woord­voering A. Voerman over mega­stallen tijdens PS verga­dering van 4 november 2015


4 november 2015

Voorzitter, in het coalitieakkoord staat over de twee pijplijngevallen:

"Megastallen zijn onwenselijk." En daarna komt er een zin, waar we met z'n allen ingetrapt zijn. Moeten wij geloven dat het college werkelijk een poging heeft gedaan om deze twee stallen tegen te houden? Het heeft met tegenonderzoeken een legitimatie gezocht. Voorzitter, de komst van een gigastal bij Bourtange en de megastal in Munnekemoer zal de komende decennia tot op het bot het welzijn schenden van tienduizenden dieren.

Koeien zullen vijf jaar lang topsport moeten leveren als melkfabrieken en vleesleveranciers en zullen nooit meer buiten komen. Ze zullen in die jaren per dier zo'n drie kalveren moeten voortbrengen, waarbij hun gevoelens, als moederdier, worden genegeerd. Stierkalfjes eindigen vrij snel aan de vleeshaken, hun zusjes worden anonieme, ongelukkige en vaak zieke vlees- en melkfabrieken. Kortom het is een ramp voor de dieren.

Het is echter ook zeer onwenselijk voor de omwonenden: een stuk platteland, dat nu nog stil en duister is, verandert in een industrieterrein. En daarbij de gezondheidsrisico's. Daarnaast zijn de productie van enorme hoeveelheden mest, de ammoniakuitstoot en de vele vervoerbewegingen zeer kwalijk voor het milieu. Voorzitter, GroenLinks heeft een paar jaar geleden haar gedeputeerde teruggetrokken uit het college op precies dit onderwerp. Vandaag blijft haar gedeputeerde zitten. Het offer destijds van de heer van der Ploeg wordt met deze actie van GroenLinks een aanfluiting.

Voorzitter, er wordt voortdurend geschermd met het vertrouwensbeginsel. De Partij voor de Dieren acht het belang voor dier en milieu vele malen hoger. Ook vindt zij dat in beginsel en bij voorrang omwonenden moeten kunnen vertrouwen op hun overheid als het gaat om gezondheid en welzijn. Ook moeten omwonenden kunnen vertrouwen op de ruimtelijke plannen die een dergelijke ontwikkeling – nu nog - onmogelijk maken.

Wat de Partij voor de Dieren betreft laten we ons door de beide boeren voor de rechter slepen. Als we een schadevergoeding moeten betalen, dan is die schadepost niet het gevolg van de vergadering van vandaag, maar van het mogelijk wekken van vertrouwen in het verleden door overleg te voeren met boeren met megastal-ambities. Een dure les.

Voorzitter in een laatste poging om deze stallen tegen te houden en met een beroep op het morele besef, dienen wij de volgende motie in met het verzoek om een hoofdelijke stemming.

Motie: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-geen-toestemming-vestiging-grootschalige-melkveehouderij-in-vlagtwedde

Motie van treurnis: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-van-treurnis-over-het-besluit-van-het-college-met-betrekking-tot-de-komst-van-gigastal-buijs-bij-bourtange-en-megastal-rass-future-farms-te-munnekemoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer