Woord­voering moni­to­rings­systeem Saaksum


23 september 2015

Dank u wel voorzitter

Voorzitter, u weet dat de Partij voor de Dieren af wil van de fossiele brandstoffen en wel zo snel mogelijk, mede daarom willen wij aandacht blijven vragen voor niet alleen het grote Groninger gasveld, maar ook voor de kleine velden, waaruit steeds vaker het laatste beetje gas gewrongen wordt door een mijnbouwtechniek die fracken wordt genoemd.

Gasveld Roodehaan bij Saaksum is daar een voorbeeld van. De voorbereidingen voor het fracken zijn daar in volle gang.

Het liefst hadden wij gezien dat we als provincie het fracken ook nu nog probeerden te stoppen, die mogelijkheid is er juridisch helaas niet meer. Toch vragen wij GS om nogmaals een oproep te doen richting EZ tot het stilleggen van de activiteiten bij Roodehaan en het eerst laten doen van een onafhankelijke risicoanalyse.

Daarnaast willen wij in ieder geval een maximale monitoring van het veld. Voor de omwonenden in verband met eventuele aardbevingsschade, maar ook voor het milieu, omdat flora en fauna voor ons, van het hoogste belang zijn.

Wij willen voortdurend weten wat er gebeurt in de ondergrond tijdens de gaswinning bij Saaksum en willen ook met zekerheid weten, dat eventuele grondverschuivingen, aardbevingen. Echter ook grond- en/of watervervuiling niet worden verdoezeld, maar onafhankelijk worden gemeten en publiek worden gemaakt.

Wij vragen GS daarom geld vrij te maken of het rijk te verzoeken dat te doen voor een uitgebreide monitoring van dit gasveld en deze monitoring zo snel mogelijk in gang te zetten.

Wij dienen daarom deze motie in….

(Motie is aangenomen)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer