Inbreng convenant licht­uit­stoot melk­vee­stallen


2 september 2015

Voorzitter, na een korte inleiding zal ik eerst iets over de stukken zeggen en vervolgens bij onze inhoudelijke punten komen wat betreft dit onderwerp. Die houden in dat we een en ander toch sneller in regels willen vatten, er wat ons betreft geen sprake kan zijn van subsidies en dat we graag rood licht willen in de stallen ’s nachts omdat dat beter is voor de koeien.

De lichtoverlast als gevolg van veestallen is slechts het topje van de ijsberg van de overlast en enorme schade die onze veestapel is binnen- en buitenland aanricht. Onder andere de VN en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid roepen regering en consument op de veestapel te verkleinen en minder dierlijke eiwitten te consumeren. Middels dit convenant wordt gekozen voor symptoombestrijding in plaats van een daadwerkelijke aanpak van het probleem, namelijk het saneren van de Nederlandse veeteelt. Dit gezegd hebbende zal ik mij nu beperken tot het lichtconvenant en de stukken die voor ons liggen.

Eerst iets met betrekking tot de stukken. Het is geen halszaak, maar er zaten wel bijzonder veel foutjes in de opbouw van de zinnen met name in de brief van GS aan de Staten. Nu is de Partij voor de Dieren de laatste partij om zout op slakken te leggen zoals u begrijpt maar dit ging wel erg ver. Brieven horen fatsoenlijk verzorgd te zijn.

Dan de verlichte melkveestallen inventarisatie van Sotto le Stelle. Alleen de naam van het adviesburo al gaf me weer even een vakantiegevoel. In mijn naïviteit zou ik denken: daar bestaan toch gegevens van, bijvoorbeeld bij LTO of bij gemeentes, of breng eea met Google earth in kaart, maar blijkbaar lag dit toch ingewikkelder, want bij nacht en ontij moesten onze onderzoekers er op uit om jawel op puur empirische wijze gegevens te verzamelen. Het is natuurlijk van een zekere schoonheid, en dat Harry van de website wegenforum nog even speciaal bedankt wordt, is sympathiek, maar al met al roept dit toch wat vragen op. Graag een rectie van het college.

Inhoudelijk hebben we eigenlijk drie punten. Ten eerste willen wij graag dat dit lichtconvenant in het volgende POV wordt vastgelegd. Er komen veel nieuwe melkveestallen aan, dit is het moment. LTO en de Natuur en Milieufederaties lijken ook niet om uitstel te vragen.

De provincie Groningen heeft nu al 20000 euro betaald aan de resultaten die voor ons liggen. Voor wat betreft een subsidiestelsel of een stelsel van leningen, opteren wij voor leningen, alhoewel je de vraag kunt stellen waarom de overheid zich hier zo vriendelijk opstelt tegen een bedrijfstak die zo milieu- en dieronvriendelijk is. Een horecabedrijf dat z’n stoelen te ver van het eigen terras neerzet of voor geluidsoverlast zorgt, hoeft meestal op weinig bestuurlijke souplesse te rekenen. Waarom niet hier ook gewoon regels opstellen en handhaven? En om hoeveel geld zal het uiteindelijk gaan?

Tot slot, wij vonden de aanpak erg mensgericht. Er wordt wel gezegd: ’s nachts idealiter een donkerte periode van zes uur, maar nergens wordt gezegd dat de verlichting in de stal ’s nachts, als deze plm. 5 lux moet zijn, idealiter uit rood licht moet bestaan omdat deze zoals uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, het minst verstorend is voor de koe. Kunstlicht is in principe altijd verstorend voor de natuurlijke rust van de koe en wordt gebruikt om de melkproductie te verhogen. Daarom willen veel melkveehouders ook ’s winters het licht fel op tot ongeveer 2300 uur. Ook kan de koe en het kalf, dan weer sneller bevrucht worden. Deze gang van zaken, in de wetenschap dat koeien tegenwoordig door ziektes geplaagd na een paar jaar als geslacht worden is in de ogen van de Partij voor de Dieren een aantasting van het dierenwelzijn en in wezen zeer afkeurenswaardig. Probeer dan ook met dit convenant te bewerkstelligen dat de koe ’s nachts wat rust krijgt en neem die afspraak van dat rode licht ook mee. Graag een reactie van het college.

GS helpt met dit convenant de maatschappelijke overlast van de melkveestallen te beperken. Het quotum is eraf en de sector wil aan zijn imago werken. De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat stallen met levende wezens niet in duisternis gehuld worden. Wat ons betreft gaan ’s avonds de lichten uit en worden stenen stallen glazen huizen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer