Woord­voering fiets­route Plus Groningen-Ten Boer


16 december 2015

Provinciale Statenvergadering van 16 december 2015, punt 3.f. Voordracht realisatiebesluit fietsroute Plus Groningen-Ten Boer

Voorzitter, het pakken van de fiets in plaats van de auto is een goed ding. Goede fietspaden zijn dan ook belangrijk. Toch bestaat er bij dit project een maar… Een cultuurhistorisch belangrijke, oud middeleeuwse Stadsweg wordt afgegraven en er bestaat gevaar, ondanks alle maatregelen, dat de daar aanwezig zeer zeldzame Wasplaten het onderspit moeten delven. Ook zijn er nog veel andere natuurwaarden die na het voltooien van het huidige plan onder grote druk komen te staan.

Volgens omwonenden en regelmatige gebruikers van het pad is het stukje Stadsweg niet een fietspad, die zeer intensief wordt gebruikt. De telling van de provincie komt op een maximum per uur uit van 120. Volgens de fietsersbond is dan een fietspad van twee meter breed meer dan voldoende. In het fietsberaad van de CROW komt fietsconsulent Zeegers op hetzelfde uit.

Wij willen het college dan ook vragen om nog eens goed te kijken of de radicale aanpak die zij beoogt, niet meer dan een prestige-object is geworden, in plaats van een wijs besluit. En daarom een motie, die wat ons betreft veruit de voorkeur heeft boven een volgende die GroenLinks later, ook namens ons, zal indienen. (motie 1 - https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-respect-voor-ecologische-en-natuurhistorische-waarde-stadsweg-fietsroute-plus-groningen-ten-boer)

Een verbetering ten opzichte van de huidige plannen zou al zijn als het geplande pad voor het landbouwverkeer geschrapt kan worden. Daarom vragen wij u om het plan van de inspreker dhr. Baken van de Agrarische Natuurvereniging "Ons Belang" te omarmen als onze motie verworpen wordt.

Hij vraagt aan u als college een hoger ambitieniveau bij het ruilen van kavels door boeren rond de Stadsweg. Hij schat de kosten op 100.000-200.000 euro. Wat de Partij voor de Dieren betreft absoluut de moeite van het proberen waard. En neem daarvoor de tijd! Haast levert alleen maar verliezers op!

Tenslotte is het een waar woord wat dhr. Baken sprak: Je kunt het maar één keer vernielen en dan ben je het kwijt".

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer