Vluch­te­lin­gen­debat


24 september 2015

Vluchtelingen zijn welkom, ook voor de Partij voor de Dieren. Daarom dienen wij mede het besproken amendement in. Het is belangrijk dat mensen elkaar leren kennen, dat vreemde culturen met elkaar omgaan. Onbekendheid leidt tot angst, tot agressie, tot een hekel hebben aan. Er is een grote kans dat de vluchtelingen blijven. En als we ons land wat minder intensief bewerken, is er ruimte genoeg voor meer mensen.

De stroom van mensen is niet waar we tegen moeten vechten. Dat zijn de belangen van de wapenindustrie en de mate waarin wij zelf verantwoordelijk zijn voor migratiestromen. In het midden van de jaren ’90 ondertekenden wij in Europa het Schengenakkoord. Hierdoor werd de buitengrens belangrijk en werd deze voor het eerst een begrotingspost van Europa. Er werd een denktank opgericht, de Group of Personalities, vertegenwoordigers, gek genoeg, van wapenbedrijven en technologiebedrijven. De meeste opdrachten werden ook door hen zelf uitgevoerd en daarbij moet u denken aan satellietoplossingen voor identificatie van vluchtelingenboten, surveillance aan de grens, het scannen van vingerafdrukken en robotvoertuigen. De defensie industrie raakte toen van de Sowjet unie afgekeerd en richtte zich op migranten. Er gaan honderden miljoenen in om, meer dan een miljard en steeds meer. Nederland betaalt hier significant aan mee. Dit ligt hier niet in onze macht om te veranderen. Waar we wel een bijdrage aan kunnen leveren, is één van de oorzaken van de migratiestromen, onder het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Daarbij moet u denken aan inheemse volkeren die hun land kwijt raken door de aanleg van veevoederplantages en onlangs nog een fraai voorbeeld van rijstboeren in Mali, die hun jonge plantjes opgegeten zien worden door de grutto’s die hier hun jongen niet meer groot kunnen krijgen door het dikke eiwitrijke raaigras dat wij tegenwoordig op onze weides produceren, zo bleek uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Groningen, naar melkveehouderijbedrijven in het Noorden.

Waar de VN organisaties en het IPCC (International Panel on Climate Change) ons al jaren voor waarschuwen, zijn de gevolgen van de klimaatverandering. De oorlog in Syrië wordt wel de eerste klimaatoorlog genoemd. In de jaren 2008, 2009 heeft in Syrië een enorme droogte geheerst, zoals die in eeuwen niet meer heeft plaatsgevonden, in combinatie met fout beleid op het gebied van waterbeheer. Daardoor is er een grote trek naar de stad ontstaan, tegelijkertijd met een oorlog in buurland Irak en daardoor werd de druk op de steden erg hoog. Voedsel- en huurprijzen rezen de pan uit.

Klimaatverandering wordt voor een groot deel veroorzaakt door de veehouderij en de VN heeft dan ook al vele malen opgeroepen om minder dierlijke eiwitten te produceren. Daarom vraag ik u, niet om redenen van dierenwelzijn, of milieu, of biodiversiteit, maar omwille van de medemenselijkheid om het goed voorbeeld te geven en in principe vegetarisch te eten, terwijl de motie die ik wil indienen, de keuzevrijheid niet belemmert: als u wilt, kunt u nog altijd vis, vlees of vogels eten. Op verzoek.

De motie kunt u hier lezen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer