Wijziging Water­schapswet (3)


5 februari 2008

De Waterschapswet schrijft een aantal geborgde zetels voor en daarmee is de Partij voor de Dieren niet blij. Wij onderschrijven dan ook het voorstel dat het aantal geborgde zetels zo laag mogelijk moet zijn, omdat geborgde zetels niet democratisch zijn. Voorzitter, het waterbeheer heeft grote gevolgen voor de landbouw en het bedrijfsleven, maar zeker ook voor de natuur in deze provincie. We zien verdroging van natuurgebieden. Waterlopen zijn nog steeds vervuild. Dat alles heeft grote gevolgen voor de natuurdoelen die we ons zelf hebben gesteld. De agrarische belangen en de belangen van bedrijven winnen het keer op keer van de natuur. Daarom wordt er veel te weinig rekening gehouden met dieren die in, aan, of op het water leven. Als het aan het college ligt, blijft dat ook zo. De Partij voor de Dieren heeft daarom afgelopen zomer de motie van de Partij van de Arbeid om twee zetels die aan de democratische waterschapsverkiezingen worden onttrokken, aan de natuurbelangen toe te kennen, van harte ondersteund. Het had wat ons betreft nog wel een zetel meer mogen zijn, maar van die twee zetels voor natuurbelangen willen wij zeker niet afwijken. Wij stemmen daarom niet in met de voordracht en steunen het amendement van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dank u wel.

tweede termijn
Voorzitter, de gedeputeerde komt nu met het voorstel 3:2:1:1 (ongebouwd-boeren, bebouwd-bedrijven, natuur, agrarische natuur) maar eigenlijk - GroenLinks gaf het zonet al aan - kan de zetel voor agrarische natuurverenigingen alleen via de categorie ongebouwd worden toegewezen. Feitelijk komt dat dus neer op 4:2:1. Het aantal zetels voor ingezetenen moet wat ons betreft naar 18 zetels toe.
Eén ding is duidelijk: de tweede natuurzetel zoals de meerderheid van de Staten die wil, komt er zeker niet. Daarom willen wij vasthouden aan het voorstel zoals wij vanochtend gedaan hebben, niet alleen vanwege die ene zetel voor natuur, maar ook vanwege het totale aantal zetels van 25. Het is jammer dat een knieval wordt gemaakt, niet eens op basis van inhoudelijke argumenten, maar vanwege vage risico's en mogelijke bedreigingen.

(…)
Voorzitter, er was vanochtend een meerderheid voor een 3:2:2 verdeling met daarbij 18 zetels voor ingezetenen. Dat besluit is op basis van vage verwachtingen gewijzigd. Er wordt nu gezegd dat het niet netjes is om een eenmaal genomen besluit terug te draaien, maar is dat niet eigenlijk wat we vanmorgen gedaan hebben? De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat het allemaal zo gelopen is. Om het op z'n Gronings te zeggen: achternoa kikst 'n kou in de kont.
Ik wens de gedeputeerde veel succes en tot slot: jammer!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer