Wijziging water­schaps­re­gle­menten


26 juni 2007

Provinciale Staten
23 mei 2007

Onderwerp: Wijziging waterschapsreglementen


Voorzitter,

Het waterbeheer zal de komende jaren alleen maar in belang toenemen. Enerzijds omdat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt, maar ook omdat de hoeveelheid neerslag stijgt. Een geïntegreerde aanpak van deze problemen is wat ons betreft zeer noodzakelijk. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat de waterschappen daar in principe te kleinschalige bestuurlijke eenheden voor zijn.

Bij het waterbeheer wordt te weinig rekening gehouden met dieren die in, onder en op het water leven en de belangen van de natuur zijn vrijwel altijd ondergeschikt aan de agrarische belangen. Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor meer zetels voor vertegenwoordigers van de natuur- en dierenbelangen binnen de waterschapsbesturen.

Waterschapsbesturen bestaan uit, gekozen, ingezetenen, maar er zijn ook een aantal benoemde of geborgde zetels. Daardoor is het democratisch gehalte van de waterschappen niet hoog. De Partij voor de Dieren pleit voor het terugbrengen van het aantal geborgde zetels. Zolang er echter nog sprake is van geborgde zetels, moet de verdeling binnen deze zetels zodanig wijzigen dat er meer aandacht komt voor natuur- en dierenbelangen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer