Recre­a­tie­wo­ningen Lauwersoog


3 juli 2007

Provinciale Staten
4 juli 2007

Onderwerp: Recreatiewoningen Lauwersoog


Voorzitter,

Er is een moratorium voor het bouwen van recreatiewoningen in het Lauwersmeergebied en dat is er niet voor niets. Daar kan beargumenteerd van af worden geweken, maar de Partij voor de Dieren vindt in dit geval de argumentatie niet overtuigend. Het voorstel van het college van GS geeft aan dat de opwaardering van het Lauwersmeergebied zwaarder weegt dan de ruimtelijke doelen van beleid. Die mening deelt de Partij voor de Dieren niet. Het Lauwersmeergebied is een gebied met belangrijke natuurwaarden. Natuurlijk is het belangrijk om de recreatieve waarde van het gebied te vergroten. Wij zijn van mening dat de aantrekkingskracht van het gebied voor recreanten voor een groot
deel echter besloten ligt in het landschap en de natuurwaarden. Het gebied is nationaal en
internationaal van groot belang en wij vinden dat de ontwikkelingen in dit gebied heel breed
beschouwd moeten worden. Het gaat om een gezamenlijke opgave van de beide provincies en de
omliggende gemeenten. Wij vinden eigenlijk dat de discussie over de afwijking van het moratorium
thuis hoort in het nieuwe POP en bij de ontwikkeling van de visie voor het Lauwersmeer. Wij zullen daarom op dit moment niet instemmen met de afwijking van het moratorium en de bouw van nieuwe recreatiewoningen toestaan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer