Voor­jaarsnota Mobi­liteit en Energie


6 juni 2012

Wij lezen dat we in Groningen zo’n 50 miljoen kubieke meter groen gas willen produceren. Als we de vee-industrie gaan gebruiken om warm te blijven in de winter, kunnen we de vee-industrie niet meer afschaffen. Sterker nog, de inzet op het subsidiëren van mestvergisting is een grote aanjager van de schaalvergroting in de vee-industrie. Het heeft met de vergroening van energie niet veel te maken. De enige oplossing daarvoor is om te stellen dat biomassa geen groene stroom oplevert. De provincie Groningen kan het anders doen door een sterkere prikkel te geven om eindelijk serieus te investeren in echt hernieuwbare energie uit zon en wind.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer