Voor­jaarsnota 2015 - Smart Dairy Farming


3 juni 2015

In de lijst bestedingen 2015 Provinciale meefinanciering vonden we enkele subsidies waar we onze vraagtekens bij hebben. Een daarvan is Smart Dairy Farming, waarbij bijna een halve ton aan wordt uitgegeven.

In een artikel in de NOMmer van 21 februari 2015 hebben we kunnen lezen waar dit aan wordt uitgegeven: een verdere mechanisering van de veehouderij, door het meten van allerlei gegevens van de koe te automatiseren. Dit zou niet alleen het werk van de boer vergemakkelijken, maar ook het welzijn van de koe ten goede komen. Het gaat om sensoren die in de stal, of allemaal in de koe geplaatst worden, dat is ons niet helemaal duidelijk. Een daarvan is een sensor, die in de pens van de koe de pH waarde meet: een bijzproduct, want een koeienmaag is zo zuur, dat alles oplost, zegt de ontwikkelaar trots.

De Partij voor de Dieren meent dat het welzijn van de koeien gediend wordt door weidegang, door het kunnen houden van hun kalfjes na het afkalven en door ze minder uit te melken,. Niet door de dieren via technische snufjes nog meer op te jagen richting optimaal ecomomisch rendement, want dat zit er natuurlijk achter. Wij zijn fel tegen deze subsidie gekant en vragen het college dan ook deze te herroepen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer