Voor­jaarsnota 2015: Bodem


3 juni 2015

Het tweede punt gaat over het voorstel om de reserve Bodemsanering van 2,4 miljoen euro vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Dit is te lezen op onder andere pagina 87 en 236. Gezien de onzekerheden in de toekomst zouden wij graag zien, dat dit budget toch gelabeld blijft aan bodem.

De bodem is de basis van ons bestaan. We leven erop, we eten ervan, we halen ons drinkwater eruit. En ook dieren en onze natuur zijn gebaat bij een gezonde en vitale bodem. Maar de bodem, bodemverontreinigingen en de ondergrondse infrastructuur zijn onderhevig aan veranderingen. Denk hierbij aan aardbevingen en dijkverzwaringen.

Uit ambtelijke navraag blijkt, dat de nieuwe Rijksdienst onderzoek gaat doen naar de risico’s van aardbevingen op onder andere damwanden, bij stortplaatsen, op kabels en leidingen en mestkelders. Verder blijkt, dat de provincie onderzoek doet naar de overmestingsproblematiek en uitspoeling van stoffen naar het grond- en oppervlaktewater. De Partij voor de Dieren is blij met deze zorg voor en onderzoeken naar de bodemrisico’s.

Wat nog mist, wat ons betreft, is asbest. We komen we steeds vaker in contact met asbest, dat in het verleden vaak in sloten of andere laagten werd gedumpt. Ook de problematiek omtrent asbestdaken is een zorg. Met name bij boerderijen met een niet agrarische bestemming.

Daarom vinden wij, dat het belangrijk is om de overgebleven reserve van 2,4 miljoen euro te blijven labelen aan bodem en subsidieverstrekking van sanering van asbestdaken van particulieren, ongeacht de grootte van het dakoppervlak.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer