Stop proef­boring Blijham


20 mei 2015

Fracken vlak naast de Westerwoldse Aa. Een gemiddelde kans van 19% op een aardbeving en dat niet volgens tegenstanders van de winning.

Een gerenommeerde instelling als TNO heeft dit tijdens een voorlichtingsavond voor de gemeenteraad van Bellingwedde op een gerichte vraag van één van de raadsleden verklaard.

Deze Staten hebben onder andere bij stemme van haar voorzitter dhr. v.d. Berg steeds weer gezegd dat de veiligheid van de inwoners van onze provincie altijd voorop zal staan.

Hier is de veiligheid wederom in het geding. Met het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in onze hand. Met de wetenschap van nu, de wetenschap dat de veiligheid van onze inwoners decennia lang is genegeerd, ondergeschikt is gemaakt aan het geldelijk gewin, kunnen we toch niet meer rustig slapen als we er niet alles aan doen om deze proefboring en de daarop volgende gaswinning te voorkomen.

Daarnaast het gevaar voor het milieu, de natuur, het dierenwelzijn als er een lekkage zou plaatsvinden op die plek. Dat kan door een technische probleem, een menselijke fout of wellicht door een aardbeving. De NAM zegt dat de kans hierop te verwaarlozen is, toch hebben er verschillende incidenten in het verleden plaatsgevonden. Via ondergrondse waterstromen kan vervuiling zich na een incident maar zo richting EHS Westerwolde verplatsen. Deze ligt slechts op letterlijk een paar honderd meter van dit punt.

We willen graag een reactie van de gedeputeerde. Is de gedeputeerde het met de PvdD eens, dat er alles aan gedaan moet worden om deze boring op grond van het voorzorgsprincipe te voorkomen en zo ja, welke stappen zal hij daartoe nemen en op welke termijn?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer