Voor­jaarsnota 2015: Natuur


3 juni 2015

Ons eerste punt betreft de middelen voor Natuur. Op pagina 22 kunnen we lezen, dat het gaat om een bedrag van 18,8 miljoen euro. Maar dat de integratie ervan herverdeeleffecten met zich mee kan brengen. Betekent dit dat het budget wellicht niet geheel ten goede komt aan Natuur?

Verderop lezen we (pagina 231), dat extra personele inzet noodzakelijk is voor onderwerpen zoals de jacht en dierenwelzijn en de ganzenproblematiek. De Partij voor de Dieren is van mening, dat dieren een legitieme plaats moeten hebben binnen dit budget. Er dient gezocht te worden naar diervriendelijke maatregelen voor wat betreft eventuele overlast en een veranderende kijk op landbouwgewassen in relatie tot bijvoorbeeld de aanwezigheid van ganzen. Het doden van dieren vormt volgens ons hier geen onderdeel van. Daarom vinden wij dat deze kusten niet ten guste moeten worden gebracht van de post Natuur.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer