Voor­jaarsnota 2008


3 juni 2008

Uit de Commissie Omgeving en Milieu 4 juni 2008- varia

Over de voorjaarsnota
De Partij voor de Dieren heeft haar twijfels over de rol van particulier natuurbeheer binnen de EHS. Zij vindt het een goede aanvulling op natuurbeleid, maar het is geen vervanging van natuurgebieden en zij wil graag van het College vernemen hoe het College kan garanderen dat er bij particulier en agrarisch natuurbeheer binnen de EHS samenhang blijft, zeker op het gebied van waterbeheer. De PvdD zou graag zien dat de bevindingen van de werkgroep Landschap zouden worden meegenomen in de discussie hierover. Te zien is dat er op allerlei plaatsen aandacht is voor het landschap, maar ook voor dieren in dat landschap. Voorbeelden hiervan zijn akkerrandenbeheer, weidevogelbeheer en het stimuleren en beschermen van akkervogels. Wat de PvdD mist, is een integrale aanpak van een diervriendelijk landschap. De PvdD zou graag een reactie horen van het College hoe zij daar tegenover staan. Hoe kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd dat er landbouwhuisdieren in de wei komen, via het aanplanten van heggen en bomen?
Biologische landbouw is wat de PvdD betreft nog steeds een ondergeschikt punt, ook in de Voorjaarsnota. Recent heeft men een notitie ontvangen van het kabinet over biologische landbouw. Daarin wordt gezegd dat biologische landbouw veel goede kanten heeft op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Daarin wordt ook gezegd dat de overheid daarbij zeker het voortouw en het goede voorbeeld moet geven. De PvdD zou graag zien dat de provincie daarbij ook een voortrekkersrol vervult, meer zoals nu in de Voorjaarsnota genoemd is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer