Vleesloze dag op provin­ciehuis


22 april 2008

Voorzitter, ik wil het alleen nog hebben over het klimaat. De Partij voor de Dieren is blij met de keuzes die het College maakt als het gaat om energiebeleid: geen kernenergie, redelijk hoge ambities als het gaat om windenergie, et cetera. Het streven, als we praten over klimaatverandering, is gericht op het voorkomen en reduceren van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, waaronder methaan, en het realiseren van een energietransitie. Toch is ons gebleken dat een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatverandering niet aangepakt wordt, namelijk de veehouderij. We hebben het daar in de commissie al uitvoerig over gehad. Voorzitter, de meeste mensen weten wel dat de veehouderij een aantal problemen met zich meebrengt, zoals mest. 70 miljard kilo per jaar, 33 badkuipen per Nederlander. Helaas is het niet zo bekend dat het vlees eten ook een enorme bijdrage levert aan de klimaatverandering. Per Nederlander komt het vlees eten neer op een bijdrage van 1400 kilo CO2 per jaar. Desondanks gaf gedeputeerde Hollenga aan dat hij niet bereid was om de veehouderij noch om de vleesconsumptie in Groningen aan te pakken. Hij gaf ook aan dat hij eigenlijk niet zou weten hoe hij dat zou moeten doen. Om hem een beetje op weg te helpen, dien ik hierbij de volgende motie in.

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 23 april 2008, ter behandeling van het keuzedocument POP,

gezien het feit dat:
Gedeputeerde Staten kansen willen benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan
van de klimaatverandering;
- Gedeputeerde Staten kiezen voor een beleid gericht op het voorkomen en reduceren van de
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, waaronder methaan;
constaterende dat:
- de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd moet worden om de opwarming van de
aarde tegen te gaan;
- de productie van vlees met 18% een belangrijke bijdrage levert aan de uitstoot van
broeikasgassen en daarmee het meest milieuvervuilende onderdeel vormt van ons
voedselpakket;
- de consumptie van vlees daarmee een grotere impact heeft dan de uitstoot van verkeer en
vervoer gezamenlijk;

overwegende dat:
- wanneer Nederlanders één dag per week geen vlees zouden consumeren in één klap alle
klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn;
- de provincie een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft naar de bevolking van
Groningen;

dringen er op aan bij het College en het presidium dat:
- één dag per week geen vleesproducten geserveerd worden op het Provinciehuis;
- het eten van vegetarische maaltijden actief wordt gepromoot,
en gaan over tot de orde van de dag.”

Voorzitter, we moeten ons realiseren dat één dag minder vlees ieder jaar op het Provinciehuis 190 ton minder CO2uitstoot oplevert. De minister van Landbouw kwam een aantal maanden geleden met de term "donderdag zonder dag" na een vergelijkbaar voorstel in de Tweede Kamer. Maar als de gedeputeerde liever een vleesloze vrijdag heeft, heeft dat uiteraard ook onze instemming. Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het jammer dat de mogelijke problemen die de klimaatverandering veroorzaakt, vooral worden aangepakt door de gevolgen te bestrijden en niet door de problemen aan te pakken.

Het College geeft aan dat wij inzake vlees eten een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat is natuurlijk zo. Maar het College heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, sterker nog, het College legt zichzelf bepaalde doelstellingen op. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch heel triest om te zien dat het College de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wil terugdringen, maar eigenlijk geen concrete stappen daarvoor wil zetten. Eigenlijk reageren ze een betje net als de Universiteit van Wageningen, een defensieve houding gericht op behoud en verdediging van de veehouderij in Nederland in plaats van een kritische analyse van de problematiek. De gedeputeerde noemde het verschil met het autogebruik in Nederland, dat op 13% zou staan. Ik heb van hem ook niet gehoord hoe hij dat terug wil dringen.

Voorzitter, de bevolking wil geen zachte heelmeesters. Veel Nederlanders vragen om een kaderstellende overheid wanneer het gaat om grote maatschappelijke problemen, zoals het milieu en het klimaat. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat we niet langer pleisters moeten plakken op de stinkende wonden van de bio-industrie. Ik begrijp dat het voor iedereen heel vervelend zou zijn om een hoofdelijke stemming te krijgen, maar ik wil mensen toch graag aanspreken op die eigen verantwoordelijkheid.

Interessant voor jou

Aquaduct bij Noordhorn

Lees verder

Biomassa-vergisting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer