Verka­veling Middag-Humsterland


3 juni 2008

Uit de Statencommissie Omgeving & Milieu 4 juni 2008

In de brief staat dat de kernkwaliteit van het gebied de onregelmatige
blokverkaveling is, die op haar beurt weer het gevolg is van kleinschaligheid. Als je dat
weghaalt, wat is dan het Nationaal Landschap nog waard? Kunnen met schaalvergroting,
het slopen van karakteristieke verkavelingspatronen en het dempen van de bijbehorende
sloten toch deze kernkwaliteiten gehandhaafd blijven? De PvdD denkt van niet. Op dit
moment is het zo dat de landbouwsector bepaalt welke sloten straks open blijven en welke
sloten eventueel gedempt zouden kunnen worden. Natuurlijk is het zo dat de
landbouwsector verantwoordelijk is voor het onderhouden van het landschap zoals dat er nu
ligt. Aan de andere kant zijn zij ook degenen die het gebied en het landschap zoals het er nu
ligt, heel erg gemakkelijk kunnen veranderen op een wijze die niet past binnen een
Nationaal Landschap. De vraag werd gesteld of agrariërs gecompenseerd moesten worden
voor de schade die zij eventueel lijden door het feit dat zij beperkt worden in hun
bedrijfsvoering. Er zitten bijvoorbeeld ook ondernemers in het gebied die afhankelijk zijn van
het feit dat het zo’n prachtig Nationaal Landschap is. Worden hotels, restaurants ook
gecompenseerd op het moment dat dat Nationaal Landschap zijn aantrekkelijkheid verliest?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer