Vast­stelling van de Sociale Agenda 2009 - 2012


4 november 2008

Bijeenkomst Provinciale Staten 5 november 2008

Onderwerp: Vaststelling van de Sociale Agenda 2009 - 2012

Voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in de hoofdlijnen van de Sociale Agenda. Wij vinden het goed dat er een duidelijke, belangrijke rol voor de gemeenten is weggelegd. Wij ondersteunen met name de programmalijnen zoals die zijn opgenomen voor de jeugd en de nadruk die er ligt op participatie van de bevolking.

Als we de rol van de gemeenten en deze participatie samenvoegen, zouden wij graag nog een keer in herinnering willen brengen dat er verschillende maatschappelijke organisaties, opvangcentra en asielen nog steeds mensen tekort komen en dat er nog steeds gemeenten zijn die vrijwilligers niet willen laten werken als ze een uitkering genieten. Wij vragen aan de gedeputeerde of hij contact kan opnemen met de gedeputeerde Dierenwelzijn om te kijken of we samen eens kunnen kijken bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn om de participatie, ook in deze sector, te stimuleren.

Het document biedt een goede analyse van wat ons op het platteland te wachten staat. Wij missen nog een beetje een samenhangende visie om deze problemen daadwerkelijk het hoofd te bieden. Wij zijn blij met het investeringsfonds dat is opgericht en hopen dat hiermee vooral scholen en plekken voor kinderopvang zullen worden geholpen. Op deze wijze blijft het platteland aantrekkelijk voor mensen met kinderen, jonge mensen die de stad uit willen en die op hun beurt weer andere voorzieningen op het platteland in stand houden.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zou heel expliciet ruimtelijk en sociaal beleid willen koppelen. De leefbaarheid van het platteland moet verder gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het faciliteren van boeren die op een andere manier hun bedrijf levensvatbaar proberen te houden dan door schaalvergroting.

Voorzitter, een mooie zin en een mooie doelstelling vinden wij “het stimuleren van mondiale bewustwording en ontwikkelingssamenwerking”. Het is een heel mooi streven, maar de Partij voor de Dieren denkt dat de provincie hier ook zelf het goede voorbeeld in moet geven door bijvoorbeeld de vleesconsumptie in eigen huis te verminderen. Inmiddels is in navolging van de Partij voor de Dieren, bijvoorbeeld door een recent VROM-rapport en door het Wereldnatuurfonds, bevestigd dat vleesconsumptie een grote bijdrage levert aan klimaatverandering, CO2-uitstoot en de voedselcrisis.
Voorzitter, ondanks deze punten kunnen wij instemmen met deze voordracht.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer