Program­ma­be­groting 2009 - Dieren in Nood


16 september 2008

Provinciale Staten 17 september 2008

Tijdens de Algemene Beschouwingen waren wij verheugd over het enthousiasme waarmee gedeputeerde Hollenga zich aanbood als gedeputeerde ‘Dierenwelzijn’. Hij gaf aan hierbij vooral aan een coördinerende functie te denken. Helaas hebben we van enige samenhang op dierengebied in deze begroting nog niets terug kunnen vinden. Het kost natuurlijk tijd om met een samenhangende visie op dierenwelzijnsgebied te komen. Veehouderij, faunabeheer, muskusrattenbestrijding… het is ook wel erg veel.

Ik heb de hele stapel doorgezocht en hoopte op een zin als: ‘De Provincie schenkt in haar activiteiten aandacht aan de bescherming van dieren en tracht het dierenwelzijn actief te bevorderen door middel van onder andere voorlichting, regelgeving, handhaving, steun aan dierenwelzijnsorganisaties en ondersteuning aan gemeenten’. Helaas…. Net als in de Voorjaarsnota wordt dierenwelzijn in een adem genoemd met schaalvergroting…. Maar de formuleringen zijn genuanceerder en stemmen mij hoopvol voor volgende begrotingen.

Daarom wil de Partij voor de Dieren het college een voorstel doen. Ik zal u twee voorbeelden noemen die symbool staan voor enorm veel dierenleed ten gevolge van falend of afwezig overheidsbeleid. Iets waar geen visie voor nodig is en waar met weinig inspanning veel dieren geholpen kunnen worden.

1. Er is een buizerd aangereden in de gemeente Zuidhorn. Het dier heeft een flinke klap gehad, maar hij leeft nog. Het is niet duidelijk of hij ernstig gewond is, maar wel dat hij pijn heeft. Maar wie helpt hem? De gemeente heeft aan de Dierenambulance kenbaar gemaakt dat zij de stopt met de jaarlijkse bijdrage van 2500 euro om gewonde en zieke dieren te vervoeren. Maar ook de Dierenambulance rijdt niet op water….
2. Er zijn 2 reeën aangereden in de gemeente Winsum. Ook hier krijgt de Dierenambulance geen geld meer voor het transport van wilde dieren. Een dierenarts is snel ter plaatse en euthanieseert 1 van de 2 reeën. Dit is natuurlijk zonde, dan kun je er niets meer mee. Een politieagent pakt daarom zijn dienstwapen en schiet zonder pardon het 2e dier dood, hoewel hij daarmee zijn boekje ver te buiten ging. Dat illegale schot levert dan tenminste nog iets op bij de poelier…. Hoewel dit bloedgeld vast niet in de gemeentekas verdwijnt.

Voorzitter,
Het helpen van dieren kost geld, maar dieren zitten niet in het ziekenfonds... Het kan toch niet zo zijn dat we gewonde dieren laten creperen, dat politieagenten niet ook de beste vriend van hulpeloze dieren zijn, maar daarentegen geweld tegen ze gebruiken. Initiatieven van dierenbeschermingsorganisaties en particuliere opvangcentra zorgen ervoor dat deze dieren de hulp krijgen die ze verdienen. Dat verwilderde katten worden gevangen en gecastreerd, zodat ze niet nog meer nakomelingen krijgen en de faunabeheereenheid er weer op uit moet. Dat mensen die in een opwelling een chinchilla of wasbeer hebben gekocht, deze niet op straat dumpen, maar naar een opvangcentrum kunnen brengen. Zo worden jaarlijks in onze provincie enkele duizenden vogels, egels, reeën, hazen, honden, katten en chinchilla’s geholpen.

We hebben het hier over een maatschappelijk probleem, dat niet alleen kan worden afgewenteld op enkele goedbedoelende mensen. Ook dit is een taak van de overheid. Wij kunnen het verschil maken. Daarom stel ik voor een bedrag van 200.000 euro in een op te richten fonds voor dieren in nood te storten. Dit bedrag is slechts 0,05% van de totale begroting.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer