Scha­liegas in Groningen


6 november 2013

Voorzitter,

De winning van schaliegas kent veel nadelen en risico's, eigenlijk staat dat hier vandaag ook niet ter discussie. Er wordt enorm veel water gebruikt met grote hoeveelheden chemicaliën daarin, met grote risico's op vervuiling van grondwater, waardoor de drinkwatervoorziening bedreigt wordt. Een belangrijk nadeel is ook dat het eigenlijk niet economisch rendabel is. Dat wordt inmiddels ook door olie- en gasmaatschappijen, zoals Shell, erkend. Daarnaast wordt de kans op aardbevingen vergroot. En daar, voorzitter, daar zit wel punt van discussie. De aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning zijn namelijk een zelfstandig punt van zorg in deze provincie. En vanzelfsprekend vinden wij ook dat de aardbevingen en de gevolgen daarvan niet ondergeschikt zou moeten worden gemaakt aan welk ander onderwerp ook. Maar voorzitter, juist de bewoners in onze provincie weten wat boringen in de diepe ondergrond voor gevolgen kunnen hebben. Veel schade aan huizen en andere gebouwen, maar vooral ook veel angst en onzekerheid. De Partij voor de Dieren is het afgelopen jaar vaak benaderd door inwoners, met name uit Westerwolde en de omgeving van de Eemshaven, locaties waar schaliegasformaties in de ondergrond zitten. Zij vragen zich af of er een kans is dat ze met boringen naar schaliegas te maken krijgen in de toekomst. En voorzitter, daarop kan ik ze geen antwoord geven. We weten het nog niet. De minister onderzoekt de risico's en kansrijke locaties nog. Maar we weten wel dat we boringen of proefboringen naar schaliegas ook niet uit kunnen sluiten. We vinden het jammer dat dit voor het college reden was om zich niet uit te spreken over schaliegasboringen, maar dat zij wacht op de uitkomsten van de onderzoeken van de minister.

Voorzitter, veel provincies en gemeenten hebben zich al uitgesproken tegen winning van schaliegas. Ook in de gemeente Loppersum was er brede steun voor een motie die zich tegen schaliegaswinning uitsprak. Dat geeft aan dat juist in het centrum van het aardbevingsgebied er zorgen zijn. Wij willen ook graag zo'n signaal afgeven aan de minister, zodat wij niet verrast worden door onverwachte proefboringen en tegelijkertijd zorgen dat de minister niet verrast wordt door onverwachte weerstand vanuit de bevolking. We weten bijvoorbeeld uit de situatie met ondergrondse CO2 opslag, dat de onzekerheid, de onduidelijkheid over activiteiten in de diepe ondergrond, veel onrust veroorzaakt onder onze inwoners. En dat is bij schaliegas vermoedelijk niet anders.

Een van de mensen die met de Partij voor de Dieren contact zocht naar aanleiding van onze schaliegasmotie beschreef dat hij veel last had van de onzekerheid over schaliegas en dat dit veel onrust veroorzaakte. Hij gaf aan dat de winning van schaliegas als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hing. Laten wij als Provinciale Staten in ieder geval van onze kant proberen om die onzekerheid wegnemen.

De motie die in februari door de Partij voor de Dieren is ingediend wil ik hierbij graag intrekken en mede namens GroenLinks, de Partij van de Arbeid en D66 een nieuwe motie indienen.

Motie

Voorzitter, Het zou een mooi signaal zijn, wanneer wij als provinciale staten, om uiteenlopende redenen, de winning van schaliegas onwenselijk vinden. Wij hopen dan ook op brede steun voor de motie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer