Regio­visie Groningen-Assen inclusief Netwerkanalyse en HOV-visie


6 november 2013

Wij kunnen ons voor een groot deel vinden in de voorliggende stukken. De vragen die wij nog hadden, zijn in de commissie goed beantwoord. Zo zijn we blij om van de Gedeputeerde te mogen horen dat er daadwerkelijk OV-fietsen ingezet zullen worden op P+R locaties, om zo het fietsgebruik te stimuleren. We willen het College echter wel nogmaals attenderen op de fietskluizen, die men zou kunnen huren en waarbij reizigers hun eigen fiets tot hun beschikking hebben. Wellicht is het een idee om de voorkeur te peilen bij reizigers van de regio.

Een groot punt van zorg hebben wij over de P+R voorzieningen. De Gedeputeerde legde in de commissie uit dat de stad Groningen niet wilde dat de P+R voorzieningen een nadelig effect zouden hebben op de exploitatie van parkeergarages. Voor de provincie zou deze eis bespreekbaar zijn. Maar voorzitter, het kan toch niet zo zijn, dat de winst die uit autogebruik gehaald wordt door overheden zwaarder telt dan het stimuleren van het OV? Als het met de één goed gaat, zal het logischerwijs met de ander minder goed gaan. Die verschuiving van euro’s zou echter geen grondslag moeten vormen voor beleid, maar het belang voor de samenleving, voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit van nu en van de toekomst. Als wij de uitleg van de Gedeputeerde verkeerd hebben begrepen en de P+R ontwikkelingen niet mede bepaald zullen worden door exploitatielasten van parkeergarages, horen we dat uiteraard ook graag.

De Partij voor de Dieren wil dat de P+R voorzieningen zich vrij kan ontwikkelen en groeien, en niet gehinderd wordt door financiële belangen van autogebruik voor gemeente of provincie, daarom dienen wij de volgende motie[1] in.(Motie ingetrokken na uitleg College, dat P+R niet ten koste zal gaan van exploitatie parkeergarages)

Tot slot kwam duidelijk naar voren dat duurzaamheid een rol speelt binnen de stukken. Dat is prijzenswaardig, maar ook Europees beleid, zoals bijvoorbeeld de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen. De richtlijn verplicht aanbestedende diensten, ongeacht of zij publiek of privaat zijn, bij de aankoop van wegvoertuigen rekening te houden met energie- en milieueffecten. Kan het college aangeven of dit ook altijd een rol speelt en of wel eens van deze richtlijn wordt afgeweken? Wij zouden hier graag binnenkort een overzicht van ontvangen waarin te zien is op welke wijze bij de lopende aanbestedingen deze Europese richtlijn geïmplementeerd is. bijvoorbeeld bij de jaarrekening 2013. Kunt u ons een dergelijk overzicht toezeggen?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer