Revol­verend fonds MKB


12 maart 2014

Voorzitter,

het Revolverend fonds om Groninger ondernemingen te helpen bij de financiering van innovatie en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Het helpen bij innovatie vinden we een mooie doelstelling. Maar als je goed kijkt naar de voordracht, dan zien we dat het vol staat met woorden als stuwend, groei en uitbreiding. Kortom, meer.

Duurzaamheid wordt wel genoemd, maar vooral omschreven als duurzame economische groei.

Voorzitter, het is naïef om te blijven geloven in economische groei in een wereld die ecologische grenzen kent. We kunnen niet blijven groeien op een planeet die een eindige hoeveelheid grondstoffen biedt. Economische groei beloven terwijl het systeem is vastgelopen, is tekenend voor de onmacht van de politiek. De kwaliteit van ons bestaan, zoals een schone leefomgeving en het behoud van de natuur, vormt niet het uitgangspunt van beleid zolang we onze zorgen en verlangens blijven uitdrukken in geld en groei.

De Partij voor de Dieren pleit voor een radicale koerswijziging in het beleid. We moeten mensen niet langer aansporen meer auto’s kopen, maar juist gebruik van milieubelastende grondstoffen belasten en hergebruik van grondstoffen stimuleren.

Daarmee stimuleren we ook de werkgelegenheid. Arbeid kan goedkoper worden door loonbelasting te verlagen, gecompenseerd door een heffing op grondstoffen. De vraag is niet of we ons een ander, duurzaam beleid kunnen veroorloven. Onze stelling is dat we het ons niet kunnen veroorloven het niet te doen.

Wij zouden daarom vooral inzetten op innovatie, verandering. Het daadwerkelijk schoner en zuiniger maken van bedrijven. Daarom roepen we u op om de motie die door GroenLinks en mede namens de Partij voor de Dieren is ingediend, te omarmen. Want, voorzitter, de aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer