Omge­vings­visie


12 maart 2014

Voorzitter,

De keuzes die worden gemaakt bij de omgevingsbalans zijn bepalend voor de toekomst van Groningen, en de Partij voor de Dieren verwacht scherpe keuzes waar ecologie niet ondergesneeuwd raakt door economie. Het klimaatbeleid is wat ons betreft een punt dat door alle domeinen speelt en waar op alle terreinen rekening mee moet worden gehouden

Inmiddels is landbouw al apart belang aangemerkt. Dat biedt kansen, maar ook risico's. Alles staat of valt bij uitwerking van dit belang, de omgevingsbalans noemt een aantal alarmerende conclusies die de impact van landbouw laten zien.

Er wordt gesteld dat mede door de intensieve landbouw pas in 2027 aan de kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater kan worden voldaan. Er is veel overlast door stank van industrie en veehouderij.

De veehouderij, met name de melkveehouderij levert een enorm grote bijdrage aan de broeikasgassen in de atmosfeer. De melkveehouderij die ook sterk bepalend is voor onze omgeving en ons landschap. Koeien in de wei of megastallen van 2, 4, 8 of 10 hectare? Dat maakt nogal een verschil!

Wij hopen verder, voorzitter, dat in tegenstelling tot het POP dierenwelzijn wel nadrukkelijk een plaats krijgt in de omgevingsvisie. Want ruimtelijk beleid is gerelateerd aan dierenwelzijn, zowel in de veehouderij, als de zorg voor in het wild levende dieren.

Ik wil in het kader van de Dialectmoand graag een gedicht voorlezen waaruit het belang van dieren blijkt. In het gedicht wordt ook een appelhof genoemd, waarmee ik wil zeggen dat ook kleine landschapselementen beschermwaardig zijn. In het tweede deel staat een advies aan het college:

Gedichte van Wolter Jan Alting 1891 geboren in Midwolda, getrouwd en gewoond in Noordbroek, gestorven op 23 januari 1981 overleden.

Uit de bundel 'Kiek om joe tou....', Gedichten van W.J. Alting, 1997

Van 'n moes en twei zwienen

Van 'n moes dei kwam oet Hoaren

Was mit zien Haile kruit vervoaren

Er woonde al ' n week of wat....een moes?

In 'n appelhof naait wied van stad

"Doar mout ik maank", zee dou de poes

" 'k Bin stoapelgek op appel-moes!"

Twei zwienen, 'n motte en 'n beer

Dei haren roezie op Sapmeer

De beer verloor 't, hai verzoop

Kiek zee de motte aigenwies:

"Hai juig zokzulf 'n zwien in 't ies!'

Voorzitter, ik hoop dat het college goed luistert naar de bevolking en maatschappelijke organisaties. En dat het college ook goed naar dieren luistert en kijkt, want anders "joagn je joezulm ook 'n zwien in 't ies!

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer