Regiotram: vervanging gekapte bomen


25 april 2012

Zoals wij aangaven in de commissievergadering vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat de eventuele aanleg van de Regiotram niet leidt tot een kwantitatieve of kwalitatieve achteruitgang van het groen in de stad en regio. Dit is slecht voor de dieren en de natuur, voor de luchtkwaliteit, voor de beleving, en daarmee ook voor de leefbaarheid.

Omdat de eisen en wensen zoals die nu geformuleerd zijn in het document 'Outputspecificatie Regiotram' leidend zijn voor de aanbesteding, is het van belang dat de belangen van bomen goed geborgd zijn. Zoals het document nu voorligt wordt er bij het plaatsen van nieuwe bomen geen eis gesteld aan de stamomtrek. Dit betekent dat er dus sprietjes kunnen worden geplant, waarmee wij tientallen jaren teruggezet worden in de kwaliteit en kwantiteit van ons groen. De stad en de regio zullen een stuk kaler worden.
Dit is niet alleen een esthetisch punt. Vele diersoorten maken gebruik van de bomen als woon- en nestelgelegenheid, als migratieroute, of zij zijn afhankelijk voor hun voedselvoorziening van het groen. Met het ontbreken van eisen voor een goede boomcompensatie wordt dus klakkeloos het leven van vele dieren op het spel gezet.
Daarnaast vervullen bomen een belangrijke functie bij het afvangen van fijnstof. Dat een boom van enkele tientallen jaren oud met een volle kroon, hier beter toe in staat zal zijn dan een sprietboompje van 5 tot 10 cm. stamomtrek hoef ik u niet uit te leggen. Een goede regeling voor herplant draagt dus ook bij aan de luchtkwaliteit en dus aan de gezondheid van omwonenden en bezoekers.

Stad en ommeland Groningen is geen bos, maar dat betekent niet dat wij daarom maar minder zorg moeten dragen voor het kostbare groen.
Middels deze motie hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor een goede compensatie die mens, dier en natuur ten goede komt - en ik hoop dat wij in deze zaal ons ook verantwoordelijk voelen voor leefbaarheid en ecologische kwaliteit van onze stad. Ja, deze aanpassing zal wat duurder zijn, maar we krijgen dar ook veel voor terug. De 'diensten' die deze bomen ons leveren zijn niet direct in geld uit te drukken maar zijn daarom niet minder belangrijk.

Onze motie vraagt om een kleine wijziging, met grote voordelen tot gevolg.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer