Recre­a­tie­wo­ningen Lauwersoog


12 juni 2007

Commissie Omgeving en Milieu
13 juni 2007

Onderwerp: Recreatiewoningen Lauwersoog

De Partij voor de Dieren heeft in eerste instantie een vraag over het vorige plan van dezelfde ondernemer die daar indertijd tien recreatiebungalows heeft gebouwd. Zij las in het advies aan B&W van gemeente De Marne van 18 april 2006 dat indertijd het College niet heeft ingestemd met de bouw van deze woningen. Is het juist dat het College zich toen van instemming heeft onthouden? Wat was de reden daarvan? Hoe verhoudt de afwijzing van toen zich tot de goedkeuring nu?

Naar aanleiding van een opmerking van de inspreker heb ik nog een aantal vragen aan het College. De woningen van dezelfde ondernemer die daar nu al staan, zijn blijkbaar niet verkocht en zijn nog steeds in bezit van de ondernemer. Daarmee betreft de afwijking niet twee, maar elf of twaalf woningen. Klopt dat? Waarom staat er dat het om twee woningen gaat als het mogelijk om meer gaat?

Ook de noodzaak is ons nog niet duidelijk. Kan de gedeputeerde uitleggen waarom dit zo’n grote extra impuls aan het gebied geeft? Er staat in het verzoek dat GS van mening zijn dat de opwaardering van het recreatiegebied zwaarder weegt dan de ruimtelijke doelen van het beleid. Zeker als wordt gekeken
naar de natuurwaarden en ruimtelijke doelen van het Lauwersmeergebied, deelt de PvdD die mening niet. Het is een belangrijk gebied, het ligt aan de randen van open water en de natuurwaarden die daar zijn groot– zoals ook blijkt uit de lijst die de inspreker heeft aangeleverd. De PvdD wil op dit moment geen principe-uitspraak doen over afwijking van het moratorium voor bouw van deze recreatiewoningen. En wacht eerst de reactie van het College af.

2e termijn
Het moratorium is bedoeld om ongebreidelde groei van recreatiewoningen tegen te gaan. Volgens het provinciale beleid mag een ondernemer per recreatiebedrijf niet meer dan tien recreatiewoningen hebben. In dit geval staan er al tien woningen. Nu zegt de gedeputeerde dat een ondernemer er niet meer dan 10 woningen bij mag bouwen. Het is ons daarom nog niet duidelijk welke garanties er zijn om verdere, wellicht zelfs ongebreidelde groei, te voorkomen.
Als je inderdaad tien woningen bij mag bouwen en deze ondernemer komt over twee jaar weer terug en zegt: “Ik heb hier mijn exploitatie en mijn exploitatiebegroting, ik heb er nog tien bij nodig”, op welke gronden zou dan mogen worden gezegd dat dit niet kan? We staan dan immers toe dat je tien woningen bij mag bouwen. Wij willen daarom op dit moment niet afwijken van het bestaande moratorium.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer