Vuur­werk­vrije jaar­wis­seling


12 juni 2007

Commissie Omgeving en Milieu
13 juni 2007

Onderwerp: Vuurwerkvrije jaarwisseling


De Partij voor de Dieren dankt de insprekers voor hun bijdrage. Het was heel verhelderend en geeft een heel andere visie op het vuurwerk zoals dit rond de jaarwisseling wordt afgestoken. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik de brief over een vuurwerkvrije jaarwisseling in eerste instantie terzijde heb gelegd, omdat het bijna 30 ºC was en is helemaal nog niet aan Oud en Nieuw wilde denken. In tweede instantie, nadat ik me wat in het onderwerp had verdiept, schrok ik enorm.

Voorzitter, ik had me niet gerealiseerd welke grote gevolgen het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling met zich meebrengt. Men kan de cijfers nalezen, er zijn rapporten verschenen van het RIVM, TNO, het ministerie van VROM, de GGD’s, et cetera. Hoewel het prachtig is om te zien en voor sommigen ook leuk om te horen, zitten er ontzettend veel nadelen aan vuurwerk. Nadelen die eigenlijk niet in verhouding staan tot het feestje en de mooie aanblik die het biedt.

Allereerst geluidsoverlast, waar de insprekers het over hebben gehad. Het maakt ontzettend veel lawaai. De maximale wettelijke norm voor vuurwerk is 153 dB. Ter vergelijking: de pijngrens van mensen ligt bij ongeveer 120 dB. Als men er vanuit gaat dat de meeste dieren een beter gehoor hebben dan mensen, kan men zich voorstellen wat het allemaal voor gevolgen heeft.

Het brengt enorme problemen met zich mee voor het milieu. Allereerst levert het heel veel afval op, zo’n 6 miljoen kilo papier, hout, metaal per jaar. Dat moet natuurlijk allemaal opgeruimd worden. Het levert echter ook heel veel min of meer onzichtbare gevolgen op. Het draagt bijvoorbeeld jaarlijks ongeveer 1% bij aan de totale hoeveelheid fijnstof in Nederland, 15% van het koper in het oppervlaktewater wordt volgens het RIVM veroorzaakt door vuurwerk. Koper is in die hoeveelheden giftig voor mens en dier en zit gewoon in de sloten.

Er zijn ontzettend veel problemen, zeker ook bij siervuurwerk, met name voor mensen, maar ook zeker voor dieren. Er zijn zo veel dieren die tijdens de jaarwisseling de lucht in gaan – miljoenen ganzen die in een keer opvliegen – dat de neerslagradars allemaal echo’s vertonen en dat het lijkt alsof het in heel Nederland gaat regenen. Al die problemen zijn zo serieus dat de Partij voor de Dieren het van belang vond om dit op de agenda te plaatsen. Uit het Dagblad van het Noorden hebben we inmiddels begrepen dat het College van GS aangeeft dat de provincie er niets aan kan doen. Dat misschien ook wel zo. De provincie heeft misschien niet direct wettelijke mogelijkheden om hier iets aan te veranderen of een verbod af te dwingen. De PvdD wil het College wel uitdagen om mee te denken over een vuurwerkloze jaarwisseling. Vuurwerkloos moet ruim worden gezien. De PvdD gaat er niet vanuit dat er geen vuurpijl de lucht in zal gaan, er zal ongetwijfeld vuurwerk worden afgestoken. De PvdD wil het College echter wel met klem vragen om iets te doen aan bewustwording van de bevolking in Groningen, zeker gezien de enorme gevolgen voor mens, dier en milieu.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer